BALAVIHAR SYLLABUS

GRADE MAINTEXT SLOKAS/BAJANS/CHANTING SEVAKS
PKG & KG (GANESH) ALPHABET INVOCATION PRAYERS SONIA SHAH/JAGADISH
1 (MATSYA) BALA RAMAYANA INVOCATION PRAYERS GURU STOTRAM ASWINI
2 (KURMA) SRI HANUMAN HANUMAN CHALISA/SANKATANASANAGANESHA/STOTRAM RAM/SEETO
3 (VARAHA) BALA BAGAVATAM DASAVATHARA STOTRAM JAYA/SRILATHA
4 (NARASIMHA) MY 24 TEACHERS & KRISHNA KRISHNA EVERYWHERE MADHURASHTAKAM NAINA/GAYATHRI
5 (VAMANA) SYMBOLISIN HINDUISM GANESHA PANCHARATNAM RAVI/SIVA POLA
6 (PARASURAMA)&7( RAMA) AWAKENING INDIA RAMA STUTI SRINI/PRASAD
8 (KRISHNA) &9 (SHANKARA) YATO DHARMA TATO JAYA GURU PADUKA STOTRAM BIRAJA/HARIHARAN
10 (SIVANANDA) BHAGAVAD GITA DHYANA SLOKAM JHANAVI/MADHU
11 (TAPOVAN)& 12(CHINMAYA) SELF UNFOLDMENT SIVA MANASA PUJA NANDU/RAVI